Akce - Skladovanie: - Skladujte uzavreté v suchu, mimo priameho slnečného žiarenia pri teplote 15 až 25°C.