Akce - Užívanie: - Nakopávač: Užívajte denne 1-3 gumové medvedíky.