Akce - Užívanie: - Užívajte denne 1 kapsulu. Zapite dostatočným množstvom vody.