Akce - Užívanie: - Užívajte denne 2-3 kapsule. Zapite dostatočným množstvom vody.