Reklamácia tovaru

Pokiaľ chcete uplatniť právo na reklamáciu tovaru, vyplňte tento formulár a počkajte na odpoveď. Po potvrdení nároku na reklamáciu, pošlite tovar na adresu pre vrátenie tovaru. Tovar neposílajte na dobierku. Tovar bude následne skontrolovaný povereným pracovníkom e-shopu, ktorý Vás vyrozumie o výsledku reklamácie.

Vo formulári vyplňte všetky povinné údaje a podrobne popíšte závadu. Môžete priložiť aj fotografie vady. My na základe popisu a fotografií budeme reklamáciu posudzovať a stanovovať ďalší postup. Pokiaľ bude reklamácia uznaná ako oprávnená, bude kupujúcímu zaslaný nový produkt alebo vrátená kúpna cena. 
Kupujúci má nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovné) v primeranej výške.

Na spracovanie reklamácie máme 30 dní od prevzatia zaslaného tovaru. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom.


Adresa pre vrátenie tovaru:
Aleš Spurný, DiS.
Štěpnická 1045
Uherské Hradiště 686 06
Česká republika
Tel: +420 776 648 777


Prodávajúci:
MyBears s.r.o.
Boršice 503
Boršice 687 09
Česká republika
IČO: 19087748
DIČ: CZ19087748